Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
31

lip

Raport bieżący nr 41/2008 r. z 31 lipca 2008 r.:Zawarcie umowy kupna akcji z Ocif Eastern Europe Ltd dotyczącej spółek prawa bułgarskiego realizujących projekty deweloperskie w miastach Płowdiw i Ruse w Bułgarii.

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 13/2006 z 22 grudnia 2006 r, nr 24/2007 z 30 czerwca 2007r, nr 31/2007 z 29 sierpnia 2007 ora nr 26/2007 z 23 lipca 2007 Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, ze w dniu 30 lipca 2008 r. spółki całkowicie zależne od Spółki w Holandii- IT Sofia B.V. oraz IT Sofia 2007 BV – zawarły umowę kupna akcji, w której zobowiązały się do nabycia od swojego partnera biznesowego, spółki Ocif Eastern Europe Ltd:

1)      15% udziału w kapitale zakładowym spółki MO Plovdiv AD, spółki prawa bułgarskiego realizującej centrum handlowe w mieście Płowdiw,

2)      45%  udziału w kapitale zakładowym spółki Cinema City Malls AD, spółki prawa bułgarskiego realizującej centrum handlowe w mieście Ruse.

Cena nabycia zapłacona za udziały w obydwu spółkach wyniosła 18 milionów EUR.

Zamknięcie tej transakcji, tj., z jednej strony przeniesienie akcji, a z drugiej strony zapłata ceny sprzedaży, zależy od spełnienia typowych warunków zawieszających, które standardowo znajdują się w umowach sprzedaży akcji, i zgodnie z przewidywaniami powinno nastąpić w ciągu od 30 do 90 dni od daty podpisania tej umowy.

Przed tą transakcją Spółka, za pośrednictwem IT Sofia B.V. oraz IT Sofia 2007 B.V., posiadała 15% akcji w kapitale zakładowym MO Plovdiv AD oraz 45% w kapitale zakładowym Cinema City Malls AD. Po zamknięciu transakcji Spółka za pośrednictwem IT Sofia B.V. IT Sofia B.V. oraz IT Sofia 2007 B.V będzie posiadała:

1)      30% udziału w kapitale zakładowym spółki MO Plovdiv AD. Pozostałe 70% kapitału zakładowego MO Plovdiv AD jest w posiadaniu pierwotnych właścicieli działki (20%) oraz funduszy rynku nieruchomości GE oraz Quinlan Private (50%),

2)      90% kapitału zakładowego spółki Cinema City Malls AD. Pozostałe 10% kapitału zakładowego tej spółki jest w posiadaniu pierwotnych właścicieli działki.

Centrum handlowe w Płowdiw jest w zaawansowanej fazie budowy. Centrum będzie miało powierzchnię do wynajęcia 25 000 m kw i będzie w nim działać 8 ekranowy multipleks Cinema City. Otwarcie centrum zaplanowane jest na wiosnę 2009. W sierpniu 2007 Cinema City sprzedało 15% udziałów w centrum w Płowdiw. W ramach umowy zawartej w sierpniu 2007 strony uzgodniły, że pozostałe udziały w centrum posiadane przez Cinema City zostaną sprzedane tym samym funduszom na podstawie uzgodnionej formuły.

Budowa centrum Ruse została niedawno rozpoczęta przy około 40% wstępnie wynajętej powierzchni centrum. Centrum będzie miało 35 000 m kw powierzchni do wynajęcia i będzie w nim działać multipleks.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.