Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
31

lip

Cinema City wzmacnia pozycję na rynku deweloperskim w Bułgarii (31 lipca 2008)

 

Po transakcji przejęcia udziałów od Grupy Ocif, Cinema City kontrolować będzie 30% udziałów w spółce prowadzącej projekt w mieście Płowdiw oraz 90% w spółce realizującej centrum handlowo-rozrywkowe w mieście Ruse.
 
- Rynek nieruchomości komercyjnych w Bułgarii szybko się rozwija i wierzymy, że nadal ma bardzo dobre perspektywy w długim okresie mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City (CEO), największego operatora kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. – Nasz partner w bułgarskich projektach, Grupa Octif, zdecydował, iż skoncentruje działalność na innych rynkach. Jesteśmy przekonani, że jest to dla nas dobra okazja  zwiększenia udziałów w projektach budowy centrów handlowych w Płowdiw i Ruse, które są bardzo ważne dla naszej strategii rozwoju w Bułgarii. Razem z zakupioną ostatnio działką w mieście Stara Zagora, zbudowaliśmy w Bułgarii mocny portfel projektów centrów handlowych w budowie, który w naszym przekonaniu przełoży się na szybki rozwój Cinema City na rynku kinowym oraz rynku nieruchomości w tym krajudodaje Prezes.
 
Działalność Cinema City na rynku deweloperskim związana jest z planami rozwoju sieci multipleksów Spółki, ale stała się także osobnym, stałym segmentem działalności. W 2007 roku przychody z tego segmentu stanowiły 6,5% ogółu przychodów, a w 2006 roku około 13%.
 
Projekt w Płowdiw jest w zaawansowanej fazie budowy.  Centrum będzie miało 25 tys. m kw. powierzchni handlowej i multipleks z 8 salami. Otwarcie centrum planowane jest na wiosnę 2009 r. W sierpniu 2007 Cinema City sprzedało 15% udziałów w centrum w Płowdiw funduszom rynku nieruchomości za kwotę 8,2 mln EUR (dochód z tej transakcji wyniósł 5,6 mln EUR). W ramach umowy zawartej w sierpniu 2007 strony uzgodniły, że pozostałe udziały w centrum będące w posiadaniu Cinema City zostaną sprzedane tym samym funduszom w oparciu o uzgodniona formułę.
 
Budowa centrum w Russe została niedawno rozpoczęta przy około 40% wstępnie wynajętej powierzchni. Centrum ma mieć do 35 tys. m kw. i multipleks. Do tej pory Cinema City kontrolowało 45% projektu (udziału objęte w lipcu 2007 r. za 11,24 mln euro). Po transakcji odkupienia udziałów od Grupy Ocif, Cinema City kontrolować będzie 90% projektu.
 
Zamknięcie tej transakcji, tj., z jednej strony przeniesienie akcji, a z drugiej strony zapłata ceny sprzedaży, zależy od spełnienia typowych warunków zawieszających, które standardowo znajdują się w umowach sprzedaży akcji, i zgodnie z przewidywaniami powinno nastąpić w ciągu od 30 do 90 dni od daty podpisania tej umowy
.
Cinema City International N.V.
 
Cinema City jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu (prowadzi 65 multipleksów z 578 salami). W budowie jest 43 kolejnych multipleksów z ponad 450 salami.
 
Cinema City działa w 6 krajach: w Polsce (w ubiegłym roku ponad połowa przychodów pochodziła z tego rynku), Czechach, Bułgaria, Rumunii, na Węgrzech i w Izraelu.
 
W 2007 r. Cinema City osiągnęło 161,3 mln euro przychodów oraz 16,6 mln euro zysku netto. W I kw. 2008 r. było to odpowiednio 44,9 mln euro i 4,0 mln euro.
 
 
 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.cinemacity.nl lub prosimy o kontakt:
 
Joanna Kotłowska
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
tel. 022 5666960 / kom: 0 510 024 028
j.kotlowska@cinema-city.pl 
 
Piotr Wojtaszek
NBS Public Relations
tel. 022 826 74 18 / kom. 0 500 202 355
pwojtaszek@nbs.com.pl