Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
31

lip

Nabycie akcji Spółki przez osobe obowiązaną do przekazania takiej informacji (31 lipca 2008)

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 31 lipca 2008 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi)

•  2 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 19,39 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 23 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 28 lipca 2008r.
• 2 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 19,40 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 24 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 29 lipca 2008r.
• 2 000 akcji zwykłych Spółki po kursie 19,00 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 25 lipca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 30 lipca 2008r.