Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
08

sie

Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia projekty uchwał, jakie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („NWZ”), które odbędzie się 25 sierpnia 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Pełna treść raportu bieżącego 44/2008