Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
05

gru

Przydział akcji Cinema City

Redukcja wśród inwestorów indywidualnych: 95,7%

W ramach oferty publicznej Cinema City International N.V. („Cinema City”) inwestorom zostało przydzielone ponad 18 mln akcji. Zapisy na akcje wśród inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 95,65%. Debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na najbliższy piątek, 8 grudnia.

W ramach oferty inwestorom indywidualnym przydzielonych zostało 1,6 mln akcji. W ręce inwestorów instytucjonalnych trafiło pozostałe 16,41 mln akcji (w procesie budowy księgi popytu zgłoszony przez nich popyt przekroczył dziesięciokrotnie łączna liczbę oferowanych akcji).

W związku z ofertą Zarząd Cinema City dziś, po uzyskaniu wymaganej zgody Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 10 mln akcji. Po emisji opłacony i wyemitowany kapitał zakładowy Cinema City dzieli się na 50,72 mln akcji o wartości nominalnej 0,01 EUR każda.

Z emisji nowych akcji (10 mln) Cinema City pozyskuje ponad 190 mln zł brutto. Środki te wykorzysta na częściowe sfinansowanie dwuletniego planu inwestycyjnego o łącznej wartości 88 mln euro. Cinema City zamierza otworzyć ok. 25 multipleksów, w tym 21 na dotychczasowych rynkach działalności (10 w Polsce, 2 w Izraelu, 1 na Węgrzech oraz po 4 w Czechach i w Bułgarii) i 4 w Rumunii.