Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
26

sie

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. (26 sierpnia 2008)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („NWZA”), które odbyło się 25 sierpnia 2008 r. w Rotterdamie.

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na NWZA