Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

sie

Raport bieżący nr 46/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 25 sierpnia 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.
Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Moshe Josepha Greidingera na członka Zarządu Spółki oraz powierzenie mu pełnienia funkcji Głównego Dyrektora Wykonawczego
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Moshe Josepha Greidingera na członka Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Wykonawczego..
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******

____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Israela Greidingera na członka Zarządu Spółki oraz powierzenie mu pełnienia funkcji Głównego Dyrektora Finansowego
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Israela Greidingera na członka Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Finansowego.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Amosa Weltscha na członka Zarządu Spółki oraz powierzenie mu pełnienia funkcji Głównego Dyrektora Operacyjnego
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Amosa Weltscha na członka Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Operacyjnego.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Ponadto Spółka informuje, że NWZA obradowało nad wszystkimi punktami porządku obrad.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik