Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

sie

Raport bieżący nr 47/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („NWZA”), które odbyło się 25 sierpnia 2008 r. w Rotterdamie:

Lista Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na NWZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen, pełnomocnik