Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
08

sie

Raport bieżący nr 45/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r.: Raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych przez Cinema City International N.V. za 2007 rok

Zgodnie z postanowieniami Uchwały zarządu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych nr 1013/2007 z dni 11 grudnia 2007 roku Cinema City International N.V. niniejszym przedstawia raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2007 rok.

Treść raportu znajduje się w załączniku