Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
23

wrz

Zamknięcie transakcji – spełnienie się warunków zawieszających dotyczących kupna akcji od Ocif Eastern Europe Ltd dotyczącego spółek prawa bułgarskiego realizujących projekty deweloperskie w miastach Płowdiw i Ruse w Bułgarii (23 września 2008)

W nawiązaniu do raportu bieżącego: nr 41/2008 z dnia 31 lipca 2008 Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, że wszystkie warunki zawieszające dotyczące umowy kupna akcji, w której zobowiązały się do nabycia od swojego partnera biznesowego, spółki Ocif Eastern Europe Ltd:

1) 15% udziału w kapitale zakładowym spółki MO Plovdiv AD, spółki prawa bułgarskiego realizującej centrum handlowe w mieście Płowdiw,


2) 45% udziału w kapitale zakładowym spółki Cinema City Malls AD, spółki prawa
bułgarskiego realizującej centrum handlowe w mieście Ruse


zostały spełnione i dlatego, zamknięcie rozliczenia tej transakcji, tzn z jednej strony transfer akcji spółek MO Plovdiv AD oraz Cinema City Malls AD z jednej strony i zapłata za akcje na rzecz Ocif Eastern Europe Ltd w kwocie 18 milionów EUR z drugiej strony, nastąpiło w dniu 22 września 2008 r.


Przed tą transakcją Spółka, za pośrednictwem IT Sofia B.V. oraz IT Sofia 2007 B.V., posiadała 15% akcji w kapitale zakładowym MO Plovdiv AD oraz 45% w kapitale zakładowym Cinema City Malls AD. Po zamknięciu transakcji Spółka za pośrednictwem IT Sofia B.V. IT Sofia B.V. oraz IT Sofia 2007 B.V posiada:


1) 30% udziału w kapitale zakładowym spółki MO Plovdiv AD. Pozostałe 70% kapitału zakładowego MO Plovdiv AD jest w posiadaniu pierwotnych właścicieli działki (20%) oraz funduszy rynku nieruchomości GE oraz Quinlan Private (50%),


2) 90% kapitału zakładowego spółki Cinema City Malls AD. Pozostałe 10% kapitału zakładowego tej spółki jest w posiadaniu pierwotnych właścicieli działki.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.