Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
23

wrz

Raport bieżący nr 52/2008 z dnia 23 września 2008 r.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2008 roku

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2008 roku.


Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2008 roku to 26 września 2008.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. z § 6 ust. 2, § 100 ust. 2 oraz § 86 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 z późn. zm.).