Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
23

wrz

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2008 roku (23 września 2008)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2008 roku.


Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2008 roku to 26 września 2008.