Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
26

wrz

Nowe kino Cinema City w Sibiu w Rumunii – zawarcie umowy najmu (26 września 2008)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką SC Festival SRL, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym wybudowanym przez SC Festival SRL w Sibiu w Rumunii. Sibiu ma 155 tys mieszkańców. Miasto Sibiu zostało ogłoszone Europejską Stolicą Kultury w roku 2007. Spółka na wynajętej powierzchni zamierza prowadzić kino wielosalowe o parametrach określonych poniżej.


Miejscowość                                              Sibiu

Najmowana powierzchnia                      2 400
(w przybliżeniu w m2)

Liczba sal                                                    8

Liczba miejsc dla widowni                     1 400

Przewidywany termin otwarcia              4 kwartał 2010

 
Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks w centrum handlowym w Sibiu będzie trzydziestym kinem Cinema City w Rumunii.