Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

wrz

Raport bieżący nr 53/2008 r. z dnia 26 września 2008 r.: Nowe kino Cinema City w Sibiu w Rumunii – zawarcie umowy najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką SC Festival SRL, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym wybudowanym przez SC Festival SRL w Sibiu w Rumunii. Sibiu ma 155 tys mieszkańców. Miasto Sibiu zostało ogłoszone Europejską Stolicą Kultury w roku 2007. Spółka na wynajętej powierzchni zamierza prowadzić kino wielosalowe o parametrach określonych poniżej.

Miejscowość Sibiu

Najmowana powierzchnia 2 400
(w przybliżeniu w m2)

Liczba sal 8

Liczba miejsc dla widowni 1 400

Przewidywany termin otwarcia 4 kwartał 2010


Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks w centrum handlowym w Sibiu będzie trzydziestym kinem Cinema City w Rumunii.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.