Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
21

lis

Cinema City Publikuje prospekt emisyjny

-    Zapisy na akcje Cinema City dla inwestorów indywidualnych potrwają od 24 do 30 listopada i będą przyjmowane w placówkach Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

-    Oferta będzie składać się łącznie z 15,66 mln akcji, z czego 10 mln to akcje nowej emisji.

-     Funkcję oferującego pełnić będzie CA IB Securities S.A.

Terminy oferty publicznej

Zapisy na akcje spółki Cinema City, największego w Europie Środkowo-Wschodniej operatora kin wielosalowych, tzw. multipleksów, inwestorzy indywidualni mogą składać od 24 do 30 listopada w placówkach Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. na terenie całego kraju.

Zapisy wśród inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej, której ogłoszenie przewiduje się na 23 listopada.

Od 20 do 30 listopada wśród inwestorów instytucjonalnych w Polsce i za granicą, trwa budowa księgi popytu. Na jej podstawie ustalona zostanie cena oferowanych akcji. 1 i 4 grudnia zapisy na akcje Spółki składać będą inwestorzy instytucjonalni.

Struktura Oferty

Oferta będzie składać się łącznie z ponad 15,66 mln nowych i istniejących akcji Cinema City z czego:

  •    10 mln - to akcje nowej emisji,
  •    5,66 mln - to akcje istniejące, sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy m.in. Israel Theatres Limited (spółka kontrolowana przez rodzinę Greidingerów - założycieli Cinema City).

Ponadto, w celu zaspokojenia ewentualnego dodatkowego popytu ze strony inwestorów, uruchomiona zostać może opcja dodatkowego przydziału, składająca się z 2,35 mln akcji istniejących.

Ustalenie ostatecznej liczby oferowanych akcji przewiduje się na 30 listopada.

Oferta publiczna w Polsce skierowana jest zarówno do inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym przydzielone zostać może 20% akcji z całej oferty, jednak liczba ta może się zmienić.

Zakładając, że w ramach oferty publicznie sprzedanych zostanie 15,66 mln akcji, po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdować się będzie prawie 31% akcji Spółki. Pakiet kontrolny blisko 70% akcji zachowa I.T. International Theatres Ltd. (spółka kontrolowana przez rodzinę Greidingerów), do którego należy obecnie ponad 86% akcji Cinema City.

Przewidywany harmonogram Oferty Publicznej*:

20-30 listopada - Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
23 listopada - Ustalenie ceny maksymalnej
24-30 listopada - Zapisy wśród inwestorów indywidualnych
30 listopada - Ustalenie ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych
1 i 4 grudnia - Zapisy wśród inwestorów instytucjonalnych
4 grudnia - Dzień przydziału

*daty dotyczące harmonogramu oferty mogą ulec zmianie

Strategia spółki i cele emisyjne Cinema City


– Zamierzamy zadebiutować na warszawskiej giełdzie z uwagi na bardzo dobre perspektywy polskiego rynku kapitałowego, a także na fakt, że Polska jest naszym najważniejszym rynkiem działalności, który w zeszłym roku generował ponad 43% skonsolidowanych przychodów Spółki – mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City (CEO).

Środki pozyskane z emisji nowych akcji Cinema City zamierza zainwestować w dalszy rozwój działalności w Europie Środkowo-Wschodniej i w Izraelu. – Planujemy umocnić pozycję lidera wśród operatorów multipleksów. Nasze plany inwestycyjne zakładają otwarcie do końca 2008 r. ok. 25 nowych multipleksów, z czego 10 w Polsce – twierdzi Moshe J. Greidinger.

Wartość planu inwestycyjnego na najbliższe dwa lata jest oszacowana na ok. 88 mln euro (z czego 61 mln euro wynika z zawartych już kontraktów i umów na budowę 17 multipleksów). Spółka będzie finansować inwestycje przede wszystkim ze środków pozyskanych z emisji akcji oraz generowanych z działalności operacyjnej.

Najważniejsze cele strategiczne Cinema City zakładają m.in.:

  • Dalsze umocnienie pozycji na rynkach, na których Spółka prowadzi już działalność. Cinema City zamierza ugruntować pozycje czołowego operatora kin w Polsce na Węgrzech, w Czechach, Bułgarii, a także w Izraelu. W ciągu najbliższych dwóch lat Spółka planuje otworzyć na tych rynkach 21 nowych kin, z czego 10 ma zostać otwartych w Polsce, dwa w Izraelu, jedno na Węgrzech (flagowy megapleks w centrum Budapesztu) oraz po cztery w Czechach i w Bułgarii.
  • Rozszerzenie działalności na nowe rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W oparciu o ten sam model działalności, jaki funkcjonuje w Polsce, Czechach, Bułgarii, czy na Węgrzech, Cinema City zamierza uruchomić działalność w kolejnych krajach Regionu. Spółka m.in. podjęła już pierwsze kroki, zmierzające do otwarcia czterech nowych multipleksów w Rumunii.
  • Generowanie zysków poprzez realizację wybranych projektów deweloperskich, które towarzyszą rozbudowie sieci multipleksów. Głównie w związku z programem rozwoju sieci kin, Cinema City zamierza kontynuować przedsięwzięcia na rynku nieruchomości, wyszukując i realizując optymalnie wybrane projekty dotyczące centrów handlowych.