Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
26

wrz

Nowe kino Cinema City w Wałbrzychu – zawarcie umowy najmu (26 września 2008)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Poland Sp z o.o., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła umowę najmu ze spółką Guava Sp z o.o., utworzoną i działającą pod prawem polskim.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Poland Sp z o.o. będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Galeria Victora wybudowanym przez Guava Sp z o.o. w Wałbrzychu. Wałbrzych ma 120 tys mieszkańców. Spółka na wynajętej powierzchni zamierza prowadzić kino wielosalowe o parametrach określonych poniżej.

Miejscowość                                            Wałbrzych

Najmowana powierzchnia                    2 300
(w przybliżeniu w m2)

Liczba sal                                                 6

Liczba miejsc dla widowni                   1 300

Przewidywany termin otwarcia            1 kwartał 2010


Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks w centrum handlowym Galeria Victoria w Wałbrzychu będzie trzydziestym trzecim kinem Cinema City w Polsce.