Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
23

lis

Cena maksymalna akcji Cinema City: 20 PLN

  • Jutro rozpoczynają się zapisy na akcje Cinema City International N.V. („Cinema City”) dla inwestorów indywidualnych. Potrwają do czwartku 30 listopada.
  • Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje po cenie maksymalnej, która wynosi 20 zł. Ustalenie ostatecznej ceny oraz liczby oferowanych akcji przewidziane jest na czwartek 30 listopada, po zakończeniu trwającej właśnie budowy księgi popytu.
  • Oferta składa się łącznie z 15,66 mln akcji, z czego 10 mln szt. to akcje nowej emisji.

Terminy oferty publicznej

Zapisy na akcje spółki Cinema City, największego w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu operatora kin wielosalowych, tzw. multipleksów, inwestorzy indywidualni mogą składać od 24 do 30 listopada w placówkach Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. na terenie całego kraju.

Przewidywany harmonogram Oferty Publicznej przedstawia poniższa tabela*:

20-30 listopada Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
23 listopada Ustalenie ceny maksymalnej
24-30 listopada Zapisy wśród inwestorów indywidualnych
30 listopada Ustalenie ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych
1 i 4 grudnia Zapisy wśród inwestorów instytucjonalnych
4 grudnia Dzień przydziału

  
*daty dotyczące harmonogramu oferty mogą ulec zmianie

Zapisy wśród inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 20 zł. Ostateczna cena akcji, które zostaną sprzedane inwestorom indywidualnym, nie będzie wyższa od ceny maksymalnej.

Do 30 listopada wśród inwestorów instytucjonalnych w Polsce i za granicą, trwa budowa księgi popytu. Na jej podstawie ustalona zostanie ostateczna cena oferowanych akcji. Na 1 i 4 grudnia zaplanowano zapisy na akcje Spółki wśród inwestorów instytucjonalnych.

Struktura Oferty

Oferta składa się łącznie z ponad 15,66 mln nowych i istniejących akcji Cinema City z czego:

  • 10 mln - to akcje nowej emisji,
  • 5,66 mln - to akcje istniejące, sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy m.in. Israel Theatres Limited (spółka kontrolowana przez rodzinę Greidingerów - założycieli Cinema City).

Ponadto, w celu zaspokojenia ewentualnego dodatkowego popytu ze strony inwestorów, uruchomiona zostać może opcja dodatkowego przydziału, składająca się z 2,35 mln akcji istniejących.

Ustalenie ostatecznej liczby oferowanych akcji przewidywane jest na 30 listopada.

Oferta publiczna w Polsce skierowana jest zarówno do inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym przydzielone zostać może 20% akcji z całej oferty, jednak liczba ta może się zmienić.

Zakładając, że w ramach oferty publicznie sprzedanych zostanie 15,66 mln akcji, po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdzie się prawie 31% akcji Spółki. Pakiet kontrolny blisko 70% akcji zachowa I.T. International Theatres Ltd. (spółka kontrolowana przez rodzinę Greidingerów), do którego należy obecnie ponad 86% akcji Cinema City.

Cele emisyjne Cinema City

Cinema City zamierza umacniać pozycję największego operatora multipleksów w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Izraelu.

Plany Cinema City do końca 2008 r. zakładają nakłady inwestycyjne na poziomie 88 mln euro. Spółka zamierza m.in. otworzyć 25 multipleksów, w tym 21 na dotychczasowych rynkach działalności (10 w Polsce, 2 w Izraelu, 1 na Węgrzech oraz po 4 w Czechach i w Bułgarii) i 4 w Rumunii.

Plan inwestycyjny Cinema City zamierza sfinansować przede wszystkim ze środków pozyskanych z emisji akcji oraz generowanych z działalności operacyjnej.