Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
22

paź

Cinema City laureatem rankingu PremiumBrand Spółki Najwyższej Reputacji w Polsce 2008 (22 października 2008)

 

Cinema City uzyskała 13 miejsce w zestawieniu ogólnym TOP 25 spółek rankingu PremiumBrand Spółki Najwyższej Reputacji w Polsce 2008. Spółka otrzymała ocenę 5 gwiazdek, tak, jak inne spółki z listy TOP 25, co oznacza brak istotnych różnic w uzyskanych przez spółki ocenach.

W zestawieniu sektorowym Cinema City była nominowana w kategorii Technologie Media Telekomunikacja i zajęła 3 miejsce po spółkach Asseco Poland i Polsat Cyfrowy wyprzedzając TVN i Asseco Slovakia.

Respondenci -specjaliści rynku kapitałowego - oceniali 80 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w czterech wymiarach:
- orientacja na biznes
- opinia o zarządzie,
- rzetelność,
- wizerunek na rynku inwestycyjnym

Ranking PremiumBrand był przeprowadzony po raz pierwszy. Badanie zrealizował Dom Badawczy Maison, TNS OBOP i MMT Management pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.