Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

paź

Raport bieżący nr 55/2008 z dnia 30 października 2008: Sprzedaż działalności sprzedaży i wypożyczania DVD i kaset video w Izraelu.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) zawiadamia, że Spółka podjęła decyzję o sprzedaży działalności wypożyczania i sprzedaży DVD i kaset video w Izraelu. Ta działalność jest prowadzona przez izraelską spółkę Ya’af-Giant Video Library Network Limited pośrednio zależną od Spółki, która to spółka ma 50% udział we wspólnym przedsięwzięciu z izraelskim franczyzobiorcą Blockbuster®.


W tym celu Ya’af -Giant Video Library Network Limited razem ze swoim partnerem w tym przedsięwzięciu oraz NMC-Untied (nabywca) zawarły warunkową umowę kupna dotyczącą sprzedaży działalności prowadzonej w ramach tego przedsięwzięcia. Łączne wynagrodzenie za tę działalność wynosi 6,8 mln NIS (około 1,4 mln EUR).


Umowa nabycia podlega warunkom zawieszającym typowym dla transakcji tego rodzaju.


Po zamknięciu tej transakcji Spółka nie będzie posiadać udziałów w przedsięwzięciu z izraelskim franczyzobiorcą Blockbuster® i zakończy prowadzenie działalności wypożyczania i sprzedaży DVD i kaset video.


W 2007 roku oraz w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 działalność wypożyczania i sprzedaży DVD i kaset video w Izraelu przyniosła odpowiednio 2,4% i 1,9% przychodów Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.