Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
03

paź

Zawarcie umowy najmu dla 7 multipleksów Cinema City

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 października 2007 Spółka, zawarła umowę najmu ze spółką Globe Trade Center (“GTC”) dotyczaca otwarcia multipleksów w kadym z siedmiu centrów handlowych budowanych w trzech krajach.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City będzie najmowała powierzchnię od GTC z przeznaczeniem na prowadzenie w jednego multipleksu w Częstochowie w Polsce, trzech multipleksów w Bułgarii (w Warnie, Burgas i Stara Zagora) oraz trzech multipleksów w Rumunii ( w Arad, Bistritza i Galati). Łącznie zgodnie z umową z GTC Cinema City planuje wybudować około 65 nowych ekranów w trzech krajach.

lp. Miasto Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2) Liczba sal
1. Częstochowa 3,000 8-10
2. Varna 3,500 10-12
3. Burgas 3,000 10
4. Stara Zagora 2,200 8
5. Ards 3,000 8-10
6. Bistritza 1,800-2,000 6-7
7. Galati 1,500-3,000 8-10

 

Otwarcie wszystkich siedmiu nowych projektów planowane jest w okresie od 18 do 36 miesięcy.

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Cinema City realizowała już wspólne projekty z GTC otwierając dwa multipleksy w Polsce, jeden w Galerii Mokotów w Warszawie i jeden w Galerii Kazimierz w Krakowie. Dodatkowo Spółka podpisała już umowę dotyczącą multipleksu w Bukareszcie w Rumunii.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik