Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
14

lis

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw 2008 (14 listopada 2008)

W dniu 14 listopada 2008 Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw 2008.

Wyniki finansowe Cinema City po III kwartałach 2008
Rozwój Spółki połączony ze wzrostem wyników finansowych

  • Po trzech kwartałach 2008 r. Cinema City International N.V. (“Cinema City”) osiągnęła 140 mln EUR przychodów (wzrost o 15,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r.), 31,5 mln EUR na poziomie EBITDA (wzrost o 18,5%) i 14,7 mln EUR zysku netto (wzrost o 12,7%).
  • W samym III kw. przychody równe były 48,1 mln EUR (wzrost o 15,8% rok do roku), EBITDA 9,6 mln EUR (wzrost o 12,5%), a zysk netto 4,0 mln EUR (wzrost o 13,0%).
  • Przychody z działalności kinowej wzrosły po III kw. o 21,7% do 112,7 mln EUR, a w samym III kw. o 21,1% do 42,1 mln EUR. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku, Ciemna City sprzedało 16,0 mln biletów (+ 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r.), z czego 5,9 mln biletów (spadek o 1,2%) w samym III kw.
  • W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy br. Cinema City otworzyło multipleksy z 94 salami kinowymi a 11 kolejnych umów najmu zostało podpisanych na multipleksy w Rumunii i Polsce.
  • Proces cyfryzacji kin szybko postępuje. 30 nowoczesnych cyfrowych projektorów już zostało zainstalowanych w 2008 r. Do końca 2009 r. planowana jest instalacja 100 projektorów cyfrowych.
  • Spółka podpisała umowę na wyłączność z Digiscreen, dzięki której w multipleksach Cinema City wyświetlane będą przedstawienia londyńskiego teatru operowego – Royal Opera House. Emisje pierwszych spektakli powinny rozpocząć się w najbliższych miesiącach.
  • Spółka umocniła swoją pozycję na rynku nieruchomości w Bułgarii nabywając dodatkowe udziały w spółkach realizujących centra handlowo-rozrywkowe w miastach Plovdiv i Ruse. Minione kwartały pokazały duże postępy prac w budowie obydwu projektów. Rozpoczął się również proces projektowania centrum w mieście Stara Zagora.

- Intensywnie rozwijamy sieć naszych multipleksów. W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy otworzyliśmy niemal 100 sal kinowych w 5 krajach - mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Ciemna City (CEO), największego operatora kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. - Jesteśmy zadowoleni z wyników jakie osiągamy zarówno dzięki nowym jak i dotychczas działającym ekranom.

Po III kw. przychody Cinema City wyniosły 140 mln EUR, z czego 112,7 mln przypadło na działalność kinową (sprzedaż biletów, napojów i przekąsek w barach kinowych, działalność związana z reklamą kinową i sponsoringiem). Liczba sprzedanych biletów po III kw. wyniosła 16,0 mln szt. (wzrost o 4,9% rok do roku) co jest pozytywnym efektem nowo otwieranych sal. W samym trzecim kwartale Spółka sprzedała 5,9 mln biletów ( -1,2% rok do roku) co w znacznej mierze było rezultatem mniejszej, w stosunku do 2007 r. liczby międzynarodowych superprodukcji i premier lokalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek polski. W Polsce przez pierwsze 9 miesięcy 2008 r. Ciemna City sprzedało 9,1 mln biletów (wzrost o 0,8%). 12% przychodów Spółki przypada na dystrybucję filmów (wzrost o 0,6% przez dziewięć miesięcy do 16,6 mln EUR).

Przychody z Polski, największego rynku działalności dla Ciemna City, stanowiły 53,7% przychodów ogółem po dziewięciu miesiącach 2008 r. Izrael, po otwarciu w lipcu w Hajfie największego w tym kraju multipleksu (23 ekrany) pozostał drugim pod względem wielkości rynkiem dla Spółki z 18-proc. udziałem w przychodach ogółem. Dzięki otwarciu w styczniu 2008 r. w Budapeszcie 23-salowego, największego w Europie Centralnej megapleksu udział rynku węgierskiego w przychodach Spółki wzrósł do 14,3%. Uruchomione pod koniec 2007 r. pierwsze dwa multipleksy w Rumunii wypracowały 1,5% przychodów całej Spółki po dziewięciu miesiącach br.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2008 r. Cinema City otworzyło 5 multipleksów w tym dwa megaprojekty: w Budapeszcie – Węgry i w Hajfie – Izrael, każdy z nich z 23 ekranami. Spółka otworzyła również multipleksy: w Pilźnie, Czechy (10 ekranów); Bydgoszczy, Polska (123 ekranów); Modi’in, Izrael (6 ekranów), a w październiku CC Zielona Góra, Polska (9 ekranów) i CC Cluj, Rumunia (10 ekranów).

W III kw. 2008 roku Ciemna City umocniła pozycję na bułgarskim rynku nieruchomości. W lipcu Spółka zwiększyła swoje udziały w projektach w miastach Płowdiw ( do 30% udziałów) i Ruse (do 90%) jak również sfinalizowała zakup udziałów w projekcie budowy centrum handlowo-rozrywkowego w mieście Stara Zagora (55%). Centrum handlowe w Płowdiw, ma 99% wynajętej przestrzeni, a jego otwarcie planowane jest na wiosnę 2009 r. Prace postępuje zgodnie z planami. Budowa centrum w Ruse rozpoczęła się w sierpniu przy około 45% powierzchni wynajętej kluczowym najemcom. W III kw. rozpoczął się również proces projektowania centrum handlowo-rozrywkowego w Stara Zagora. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2009 r.

- Przed nami pracowity okres, w którym nasz kalendarz wypełniony jest otwarciami kin, a także premierami w naszym przekonaniu ciekawych filmów międzynarodowych i lokalnych, łącznie z produkcjami w technice cyfrowej 3D oraz innymi wydarzeniami i przedstawieniami wyświetlanymi w kinach. W 2009 r. planujemy otworzyć około 150 sal kinowych oraz kontynuować cyfryzację istniejących kin – mówi Moshe J. Greidinger. – Mocno wierzymy, że nadchodzące kwartały będą dobre, jeśli chodzi o wyniki Cinema City. Jesteśmy przekonani, że zawirowania w gospodarce nie wpłyną znacząco na nasze wyniki. W ostatnich miesiącach, a także patrząc historycznie, mogliśmy zaobserwować, że ludzie lubią chodzić do kina tak samo w dobrych, jak i w złych czasach – dodaje Prezes.
 

Plik z raportem
Pełna treść notatki prasowej
Prezentacja inwestorska