Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
01

gru

Nowe kino Cinema City w Cluj, Rumunia – zawarcie umowy najmu (28 listopada 2008)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką S.C. Cluj Atrium Center SA, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Atrium wybudowanym przez S.C. Cluj Atrium Center SA w Cluj. Miasto Cluj ma 320 tys mieszkańców. Spółka na wynajętej powierzchni zamierza prowadzić kino wielosalowe o parametrach określonych poniżej.


Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu):   2 600 m2
Liczba sal      10
Liczba miejsc dla widowni   ok 1 400
Przewidywany termin otwarcia     4 kwartał 2009
 

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks w centrum handlowym Atrium w Cluj będzie trzydziestym pierwszym kinem Cinema City w Rumunii oraz drugim kinem Spółki w Cluj.