Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
01

gru

Raport bieżący nr 58/2008 r. z dnia 28.11.2008 r.:Nowe kino Cinema City w Cluj, Rumunia – zawarcie umowy najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką S.C. Cluj Atrium Center SA, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Atrium wybudowanym przez S.C. Cluj Atrium Center SA w Cluj. Miasto Cluj ma 320 tys mieszkańców. Spółka na wynajętej powierzchni zamierza prowadzić kino wielosalowe o parametrach określonych poniżej.


Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu):     2 600 m2
Liczba sal                                                                    10
Liczba miejsc dla widowni                                   ok 1 400
Przewidywany termin otwarcia                         4 kwartał 2009

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks w centrum handlowym Atrium w Cluj będzie trzydziestym pierwszym kinem Cinema City w Rumunii oraz drugim kinem Spółki w Cluj.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.