Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
12

gru

Raport bieżący nr 59/2008 r. z dnia 12 grudnia 2008 r.:Nowe kino Cinema City w Bukareszcie, Rumunia – zawarcie umowy najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką TEXTILA DACIA S.R.L., utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Victoria City Center w Bukareszcie wybudowanym przez TEXTILA DACIA S.R.L. Spółka na wynajętej powierzchni zamierza prowadzić kino wielosalowe o parametrach określonych poniżej.

Miejscowość: Bukareszt
Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2) : 2 500
Liczba sal: 8-10
Liczba miejsc dla widowni: ok 1 300
Przewidywany termin otwarcia: 4 kw 2011 – 1 kw 2012

 

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks w centrum handlowym Victoria City Center w Bukareszcie będzie trzydziestym drugim kinem Cinema City w Rumunii oraz szóstym kinem Spółki w stolicy kraju.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.