Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
28

sty

Podpisanie umowy najmu dla megapleksu Cinema City w Gdańsku – aktualizacja raportu bieżącego nr 15/2007 z dnia 23 maja 2007 (28 stycznia 2009)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2007 z dnia 23 maja 2007 zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że wykonując wiążące porozumienie określające ogólne i najistotniejsze warunki najmu powierzchni kinowej („Umowa”), Cinema City Poland Sp z o.o., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła umowę najmu ze spółką Euro Mall Polska, utworzoną i działającą pod prawem polskim.

Wyżej wymieniona umowa najmu została zawarta na warunkach zawartych w Umowie za wyjątkiem powierzchni kina, która wynosić będzie 7 300 m kw.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Polska będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Gdańsk Młode Miasto w Gdańsku wybudowanym przez Euro Mall Polska w celu prowadzenia megapleksu o parametrach określonych poniżej.

Miejscowość: Gdańsk
Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2) : 7 300
Liczba sal: 20 (19 standardowych sal kinowych plus sala IMAX)
Liczba miejsc dla widowni: ok 4 000

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodne z wyżej wymienioną umową megaplex powinien być przekazany przez Euro Mall Polska przed 1 kwartałem 2012.


Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Megaplex w centrum Gdańsk Młode Miasto będzie największym kinem Spółki w Polsce.