Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

sty

Terminy przekazywania raportów bieżących w 2009 roku (30 stycznia 2009)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do wiadomości przewidywane daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2009 r.:

1. Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. (wraz z wynikami finansowymi za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2008): 13 marca 2009
2. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 miesiące kończące się 31 marca 2009.: 18 maja 2009
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r. (wraz z wynikami finansowymi za 6 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 czerwca 2009): 31 sierpnia 2009
4. Skonsolidowany raport kwartalny za 9 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 września 2009 r. – 18 listopada 2009 r.


Zarząd Spółki informuje, że Spółka jest podmiotem prawa holenderskiego i z uwagi na fakt, iż Królestwo Holandii przyjęło Dyrektywę Transparency, kalendarz publikacji raportów okresowych w 2009 roku jest zgodny z nowym prawem holenderskim.