Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

sty

Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.: Terminy przekazywania raportów bieżących w 2009 roku

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do wiadomości przewidywane daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2009 r.:

1. Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. (wraz z wynikami finansowymi za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2008): 13 marca 2009
2. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 miesiące kończące się 31 marca 2009.: 18 maja 2009
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r. (wraz z wynikami finansowymi za 6 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 czerwca 2009): 31 sierpnia 2009
4. Skonsolidowany raport kwartalny za 9 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 września 2009 r. – 18 listopada 2009 r.


Zarząd Spółki informuje, że Spółka jest podmiotem prawa holenderskiego i z uwagi na fakt, iż Królestwo Holandii przyjęło Dyrektywę Transparency, kalendarz publikacji raportów okresowych w 2009 roku jest zgodny z nowym prawem holenderskim.

 


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. § 100 ust. 1 oraz § 86 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.