Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
23

lut

Podpisanie umów najmu dla trzech multipleksów Cinema City w miastach Cluj, Brasov i Constanta w Rumunii oraz rozwiązanie umowy dotyczącej multipleksu Cinema City w mieście Targoviste w Rumunii – ... (23 lutego 2009)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka"):

(1) informuje, że Cinema City Romania SRL, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła trzy umowy najmu (“Umowy”) ze spółkami deweloperskim, utworzonymi i działającymi zgodnie z prawem rumuńskim, z grupy TriGranit (“Spółki”). Umowy zostały zawarte w celu prowadzenia kin wielosalowych w centrach handlowych realizowanych przez Spółki. Szczegóły umów są następujące:

Miasto                                                   Cluj
Centrum handlowe                            Riverfront City Center
Spółka deweloperska                       SC DNP NVEST SRL
Szacunkowa powierzchnia               2 700    
wynajmu w m kw
Liczba ekranów                                   8
Szacunkowa liczba miejsc               1 800
Planowana data otwarcia                 2 kw 2010

Miasto                                                   Brasov
Centrum handlowe                            Polus Center Brasov
Spółka deweloperska                       SC Terrapaz Development SRL
Szacunkowa powierzchnia               3 900
wynajmu w m kw
Liczba ekranów                                   12
Szacunkowa liczba miejsc                2 200
Planowana data otwarcia                 1 kw 2011

Miasto                                                    Constanta
Centrum handlowe                             Polus Center Constanta
Spółka deweloperska                         SC Tripont Inwest SRL
Szacunkowa powierzchnia                3 100
wynajmu w m kw
Liczba ekranów                                    8
Szacunkowa liczba miejsc                 1 700
Planowana data otwarcia                   2010

Umowy najmu zostały zawarte na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Po podpisaniu Umów Cinema City będzie prowadzić w Rumunii 34 multipleksy. Kino w Riverfront City Center w Cluj będzie trzecim kinem Spółki w tym mieście. Kina w Brasov i Constanta będą pierwszymi multipleksami w tych miastach.

Notatka prasowa

(2) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2008 z dnia 4 lipca 2008, informuje, że Cinema City Romania SRL, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, rozwiązała umowę ze spółką SC Matrix Dynamics SA, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Rozwiązana umowa określała warunki najmu powierzchni w centrum handlowym budowanym przez SC Matrix Dynamics SA w mieście Targoviste w Rumunii. Planowane kino miało mieć 6 ekranów i 1 100 miejsc. Przybliżona powierzchnia wynajmu wynosiła 1500-1800 sq m.