Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
18

mar

Raport bieżący nr 6/2009 z dnia 13 marca 2009 r.: Raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych przez Cinema City International N.V. za 2008 rok

Zgodnie z postanowieniami Uchwały zarządu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku Cinema City International N.V. niniejszym przedstawia raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2008 rok.

Raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2008 rok