Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

mar

Raport bieżący nr 7/2009 r. z 22 marca 2009 r.: Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Cinema City International i GE Real Estate i Quinlan Private (Irlandia) dotyczącej sprzedaży 30% udziałów w Rilon Bulgaria Jsc, spółce developerskiej realizującej ...

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Cinema City International i GE Real Estate i Quinlan Private (Irlandia) dotyczącej sprzedaży 30% udziałów w Rilon Bulgaria Jsc, spółce developerskiej realizującej centrum handlowe Mall of Płowdiw w Bułgarii.

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 13/2006 z 22 grudnia 2006 r, nr 24/2007 z 30 czerwca 2007r, nr 31/2007 z 29 sierpnia 2007, nr 41/2008 z 31 lipca 2008 oraz nr 51/2008 z 23 września 2008 Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, ze w dniu 20 marca 2009 r. spółka całkowicie zależna od Spółki w Holandii- IT Sofia B.V. – dokonała ostatecznego rozliczenia umowy z dnia 29 czerwca 2007 („Umowa”)z GE Real Estate i Quinlan Private (Ireland) („Fundusze”).
Zgodnie z Umową pomiędzy Spółką, pierwotnymi właścicielami działki w Płowdiw i Funduszami, w połączeniu z otwarciem centrum handlowego Mall of Plovdiv, Spółka sprzedała dwoje pozostałe 30% udziałów w Rilon Bulgaria Jsc oraz właściciele działki sprzedali Funduszom swoje pozostałe 20% udziałów. Rilon Bulgaria Jsc jest spółką developerską, która zrealizowała centrum handlowe Mall of Plovdiv w mieście Plovdiv w Bułgarii.
Spółka oczekuje przychodu z transakcji na poziomie 23 mln EUR. W związku ze sprzedażą udziałów Spółka udzieliła kredytu wysokości 5,2 mln EUR jednemu z nabywających, który to nabywający zobowiązał się do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w ciągu 45 dni od zamknięcia transakcji. Wszystkie pozostałe płatności należne ze strony nabywających w dniu zamknięcia zostały w pełni wpłacone.

Zgodnie z umową sprzedaży Spółka pozostaje odpowiedzialna za ostateczne wykończenie centrum handlowego, włącznie z nadzorem nad generalnym wykonawcą i udzieliła 1,8 mln EUR gwarancji w związku z tym obowiązkiem. Spółka posiada długoterminową umowę najmu na multipleks działający w centrum handlowym.

Mall of Plovdiv jest pierwszym dużym i nowoczesnym centrum handlowym w Plovdiv z 25 tys m kw powierzchni do wynajęcia, około 110 sklepami i punktami handlowymi, włącznie z pierwszorzędnymi kluczowymi najemcami: Piccadilly, Technomarket, New Yorker, Mothercare, Beauty Zone, Benetton, McDonalds, KFC, oraz multipleks Cinema City z 11 ekranami włącznie z jednym ekranem cyfrowym.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.