Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
26

mar

Cinema City: umowa kredytowa z BZ WBK o wartości 60 mln zł Finansowanie rozwoju w Polsce i Rumunii (26 marca 2009)

Cinema City intensywnie rozwija sieć multipleksów. Tylko w 2008 r. Spółka otworzyła w pięciu krajach działalności 7 multipleksów z 94 salami kinowymi. Obecnie w budowie znajduje się 45 multipleksów Spółki, z ponad 470 ekranami. Kredyt udzielony przez BZ WBK wesprze program inwestycyjny Cinema City, w szczególności w Polsce i Rumunii, czyli dwóch kluczowych dla Spółki rynkach działalności.

- Dzisiaj kontynuujemy naszą długotrwałą współpracę z BZ WBK - powiedział Nisan Cohen, wicedyrektor finansowy Cinema City, największego operatora multipleksów w Europie Środkowo-wschodniej i w Izraelu. - Doceniamy to, że w czasach dekoniunktury gospodarczej bank obdarza nas zaufaniem i postrzega jako wiarygodnego partnera.

Zgodnie z podpisaną umową kredyt został udzielony na 6 lat. Całość kwoty, 60 mln pln, może być podjęta przez Spółkę do końca marca 2010 r. Spłata rat kapitałowych rozpocznie się w marcu 2011 r., a zakończy z końcem 2014 r. Kwota 15 mln pln kapitału zostanie spłacona na koniec okresu spłaty kredytu w 2014 r. Oprocentowanie kredytu będzie równe wartości 3 miesięcznego WIBOR plus 2,75%.

Polska jest największym rynkiem działalności dla Cinema City. Spółka dysponuje w tym kraju 25 multipleksami z 278 salami kinowymi. W ramach wszystkich projektów Spółki znajdujących się w budowie, 20% ekranów (czyli 96 sal kinowych w 8 multipleksach) przypada właśnie na Polskę. W Rumunii natomiast działają obecnie multipleksy, stanowiące 5% wszystkich ekranów Spółki. Jednocześnie na rynek rumuński przypada ponad 60% sal kinowych, znajdujących się w budowie (280 ekranów). Dzięki otwarciom nowych kin Rumunia stanie się w ciągu 2-3 lat drugim największym rynkiem działalności dla Cinema City.

-Chcemy rozwijać się organicznie. Zarówno w Polsce, jak i w Rumunii planujemy podpisywać kolejne umowy najmu na nowe multipleksy- powiedział Nisan Cohen.

Krzysztof Nieć, BZ WBK, Dyrektor Zarządzający Bankowości Korporacyjnej Centrum we Wrocławiu komentuje : “Cinema City jest naszym klientem od wielu lat i jesteśmy świadkiem szybkiego rozwoju Spółki w tym okresie. Szczególnie cieszy nas fakt, że Spółka rozwija działalność kinową w Polsce I Rumunii korzystając z kredytu udzielonego przez BZ WBK. Nasz Bank wspiera klientów z dobrą historią współpracy, którzy cieszą się u nas wysoką wiarygodnością.”

Spółka Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. Sieć Spółki obejmuje 64 multipleksy z 592 salami kinowymi, w sześciu krajach działalności (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael). Na etapie projektowania lub budowy jest 45 multipleksów z kolejnymi 476 ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.
Grupa Cinema City zatrudnia ponad 3,000 osób w 6 krajach