Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
26

mar

Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Cinema City Poland Sp z o.o. i BZ WBK SA. (26 marca 2009)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 25 marca 2009 Cinema City Poland Sp z o.o., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła umowę kredytową z bankiem BZ WBK SA z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

Zgodnie z umową Spółce przyznany został kredyt łącznej wysokości 60 000 000 PLN. Fundusze te zostaną wydane przez Spółkę na realizację inwestycji w Polsce i w Rumunii. Kredyt przyznany został na 6 lat.

Cała kwota kredytu powinna być podjęta przez Spółkę do końca marca 2010. Spłata kapitału będzie się odbywać w ratach kwartalnych począwszy od marca 2011. Spłata całości kredytu zostanie zakończona do końca 2014 roku. Kalendarz spłat zakłada spłatę 25% łącznej wartości pożyczonego kapitału na koniec okresu spłacania kredytu.

Podjęcie kolejnych części kredytu będzie zależeć od spełnienia przez Spółkę pewnych, określonych w umowie warunków. Koszt kredytu wynosi 3 miesięczny WIBOR + 2,75%.
 

Notatka prasowa