Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

maj

Spłata kredytu udzielonego przez Spółkę w związku z rozliczeniem transakcji sprzedaży 30% udziałów w Rilon Bulgaria Jsc. (15 maja 2009)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2009 z 22 marca 2009 r. Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, ze w dniu 15 maja 2009 r. Spółka otrzymała pełną kwotę zabezpieczonego kredytu udzielonego jednemu z nabywających 30% udziałów w Rilon Bulgaria Jsc , który to nabywający zobowiązał się w umowie do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w ciągu 45 dni od zamknięcia transakcji.