Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

maj

Raport bieżący nr 10/2009 r. z 15 maja 2009 r.: Spłata kredytu udzielonego przez Spółkę w związku z rozliczeniem transakcji sprzedaży 30% udziałów w Rilon Bulgaria Jsc

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2009 z 22 marca 2009 r. Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, ze w dniu 15 maja 2009 r. Spółka otrzymała pełną kwotę zabezpieczonego kredytu udzielonego jednemu z nabywających 30% udziałów w Rilon Bulgaria Jsc , który to nabywający zobowiązał się w umowie do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w ciągu 45 dni od zamknięcia transakcji.


Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.