Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

maj

Wyniki finansowe Cinema City po I kwartale 2009*

Kino odporne na kryzys

*Sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy kwartał znajduje się na stronie internetowej www.cinemacity.nl

- W I kw. 2009 r. Cinema City International N.V. (“Cinema City”) osiągnęła 66,7 mln EUR przychodów (wzrost o 51,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r.), 15,0 mln EUR na poziomie EBITDA (wzrost o 60,6%) i 9,7 mln EUR zysku netto (wzrost o 140,6%).

- Działalność kinowa zanotowała 6,1-proc. wzrost przychodów, połączony z 4,4-proc. wzrostem na poziomie EBITDA, pomimo głębokiego osłabienia walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do euro. W całej sieci Cinema City sprzedała 6,9 mln biletów (+22,0% rok do roku), z czego 6,1 mln biletów (+10,4% rok do roku) zostało sprzedane w porównywalnej liczbie sal kinowych. Średnia cena biletu spadła do 3,9 EUR (-13,8%), a średnia liczba ekranów w okresie wzrosła o 9,5% do 579.

- W I kw. 2009 Cinema City otworzyła 3 multipleksy z 27 salami: Pardubice w Czechach (8 sal), Bacau w Rumunii (8) oraz Plovdiv w Bułgarii (11). Na koniec kwartału Spółka prowadziła 64 multipleksy z 593 salami (w tym 61 z projektorami cyfrowymi).

- Inwestycje związane z rozwojem sieci kin wyniosły 4 mln EUR. Jednocześnie Spółka podpisała 3 umowy najmu powierzchni na multipleksy w Rumunii. Jedna umowa dotycząca 6-salowego projektu w Rumunii, została rozwiązana. Na koniec I kw. 2009 r. Cinema City miało podpisane wiążące umowy najmu na dodatkowe 45 nowych multipleksów, z 476 salami kinowymi.

- Spółka z sukcesem zakończyła i rozliczyła sprzedaż pozostałych 30% udziałów centrum handlowego Mall of Plovdiv funduszom GE Real Estate oraz Quinlan Private (Ireland). Przychody z tej transakcji wyniosły 23 mln EUR i 6 mln EUR wyniku na poziomie EBITDA zaksięgowanego w 1 kwartale 2009. Ostateczne zaksięgowanie transakcji spodziewane jest w 2 kwartale 2009.

- Postęp prac budowlanych centrum Mall of Ruse. W I kw. 2009 r. Spółka rozpoczęła główny etap prac budowlanych centrum, którego otwarcie planowane jest w drugiej połowie 2010 roku.

- W marcu Cinema City podpisała z Bankiem BZ WBK umowę kredytową o wartości 60 mln PLN. Środki zostaną wykorzystane na rozwój sieci kinowej w Rumunii oraz w Polsce.

- Pierwszy kwartał była dla Cinema City bardzo udany. Dotychczas nie odczuwamy negatywnych wpływów spowolnienia gospodarczego na naszą działalność. Dobrze odebrane przez widzów filmy oraz nowo otwarte kina przełożyły się na bardzo dobre wyniki działalności kinowej - mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City (CEO), największego operatora kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. – Jesteśmy również bardzo zadowoleni z pomyślnego rozliczenia transakcji sprzedaży centrum handlowego Mall of Plovdiv, która została sfinalizowana w bardzo wymagających warunkach rynkowych. Sprzedaż naszych pozostałych udziałów w tym projekcie miała mocne przełożenie na nasze wyniki finansowe oraz dowiodła naszej wiodącej pozycji w tym segmencie rynku w Bułgarii.

Wyniki finansowe

W I kw. br. przychody Cinema City wyniosły 66,7 mln EUR, (+51,5% rok do roku) z czego 40,1 mln EUR (+6,1%) przypadło na działalność kinową (sprzedaż biletów, napojów i przekąsek w barach kinowych, działalność związana z reklamą kinową). Wzrost przychodów został osiągnięty pomimo presji silnego osłabienia walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do euro. Dobra podaż filmów w połączeniu z kinami otwartymi w 2008 r. i w I kw. 2009 r., jak również dobre wyniki reklamy kinowej, zaowocowały wysoką liczbą sprzedanych biletów. W I kw. 2009 r. Spółka sprzedała 6,9 mln biletów (+22% rok do roku), z czego 4,4 mln biletów zostało sprzedanych w Polsce (+18,6% rok do roku). Bez uwzględnienia nowych otwarć, w porównywalnej liczbie sal kinowych, w minionym kwartale we wszystkich krajach działalności sprzedanych zostało 6,1 mln biletów (+10,4%). Średnia cena biletu równa była 3,9 EUR (-13,8%), głównie z powodu słabego kursu lokalnych walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu do euro.

W minionym kwartale pozytywny wpływ na wyniki Spółki miała działalność na rynku nieruchomości, w związku ze sprzedażą udziałów Mall of Plovdiv. Przychody z tej transakcji wyniosły 23 mln EUR i przełożyły się na 6 mln EUR wyniku na poziomie EBITDA zaksięgowanego w I kw. 2009 r.. Ostateczne zaksięgowanie transakcji spodziewane jest w 2 kwartale 2009.
Polska pozostaje największym rynkiem działalności Spółki, z 40-proc. udziałem w całkowitych przychodach. Udział rynku bułgarskiego w przychodach ogółem, w związku ze sprzedażą projektu Mall of Plovdiv, wzrósł w minionym kwartale do 35%.

Zysk operacyjny Spółki wzrósł do 11,3 mln EUR. Wzrost wyniku EBIT obejmuje również jednorazową zwiększoną amortyzację związaną z zamknięciem w I kw. 2008 r. multipleksu Arena w Izraelu. Wynik EBITDA Spółki wzrósł do 15,0 mln EUR, a zysk netto do 9,7 mln EUR.

Plany na 2009 rok

- Kontynuujemy rozwój naszej sieci i planujemy otwarcie w tym roku 10 multiplesków ze 117 salami kinowymi. Przed nami bardzo dobre tytuły filmowe wchodzące na ekrany, włączając międzynarodowe superprodukcje wyświetlane w trójwymiarze. Zainstalowanie dodatkowych 50 projektorów cyfrowych do końca 2009 r. pozwoli nam wyświetlać je szerokiemu gronu widzów, we wszystkich krajach działalności mówi Moshe Greidinger.Prace nad naszym kolejnym projektem deweloperskim w Bułgarii – Mall of Ruse – idą zgodnie z planem i planujemy otworzyć go wraz z kinem Cinema City w drugiej połowie 2010 roku.

W kwietniu Spółka razem z Orange w Polsce rozpoczęła nową ofertę promocyjną „Środy z Orange”. Ten wspólny promocyjny projekt potwierdza silne relacje, jakie mają obie firmy – Cinema City oraz Orange, a także jest ważnym krokiem w promocji zwyczaju chodzenia do kina w Polsce. Szczegóły promocji są dostępne na specjalnej stronie www.orangefilm.pl.

Spółka Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. Sieć Spółki obejmuje 64 multipleksy z 592 salami kinowymi, w sześciu krajach działalności (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael). Spóła posiada wiążące umowy na kolejne 45 multipleksów z 476 ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.

Grupa Cinema City zatrudnia ponad 3,000 osób w 6 krajach

Pełna wersja notatki z wykresami