Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
29

maj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (29 maja 2009)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentu zawierającego Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostanie opublikowane w Holandii w dniu 4 czerwca 2009.


Załącznik: „Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki