Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
29

maj

Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 29 maja 2009 r.: ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentu zawierającego zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostanie opublikowane w Holandii w dniu 4 czerwca 2009.


Załącznik: „Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki”

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt2 w związku z art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.