Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
24

cze

Lista akcjonariuszy posiadających 5% akcji na WZA (23 czerwca 2009)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 23 czerwca 2009 r. w Rotterdamie.
 

Lista akcjonariuszy posiadających 5% akcji na WZA