Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
24

cze

Raport bieżący nr 14/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 23 czerwca 2009 r. w Rotterdamie.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA w dniu 23 czerwca 2009