Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
12

sie

Podpisanie umowy najmu dla multipleksu Cinema City w Buzau w Rumunii (12 sierpnia 2009)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu (“Umowa”) ze spółką Beaufort Invest SRL, utworzoną i działającą zgodnie z prawem rumuńskim. Umowa została zawarta w celu prowadzenia kina wielosalowego w centrum handlowym Galleria Buzau realizowanym przez Beaufort Invest SRL. Podstawowe parametry Umowy są następujące:

Miasto: Buzau
Nazwa centrum handlowego: Galleria Buzau
Liczba ekranów: 6
Szacowana liczba miejsc: 1 200
Szacowana powierzchnia wynajmu: 1 700 m kw
Szacowana data otwarcia: 2 kwartał 2010

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Po podpisaniu Umowy Cinema City będzie prowadzić w Rumunii 35 multipleksów. Kino w Galleria Buzau w Buzau będzie pierwszym kinem Spółki w tym mieście.