Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
18

sie

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2009 roku: Raport bieżący nr 17/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2009 roku.


Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2009 roku to 24 sierpnia 2009.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.