Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
24

sie

Publikacja skonsolidowanego skróconego raportu za pierwsze 6 miesiecy 2009 (24 sierpnia 2009)

W dniu 24 sierpnia 2009 Cinema City International opublikowała skonsolidowany skrócony raport za pierwsze 6 miesięcy 2009.

Skonsolidowany skrócony raport za pierwsze 6 miesięcy 2009
Raport z przeglądu
Notatka prasowa
Prezentacja inwestorska