Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

lis

Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2009

Trwa dobry rok dla kin

Sprawozdanie finansowe Spółki znajduje się na stronie internetowej www.cinemacity.nl

Pełna notatka z wykresami

- W pierwszych trzech kwartałach 2009 Cinema City International N.V. (“Cinema City”) osiągnęła 156,0 mln EUR przychodów (wzrost o 13,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r.), 34,1 mln EUR na poziomie EBITDA (wzrost o 11,1%) i 18,9 mln EUR zysku netto (wzrost o 28,6%).

- W samym III kwartale przychody wyniosły 50.7 mln EUR (wzrost o 6,7% rok do roku), EBITDA 9,6 mln EUR (wzrost o 7,9%), a zysk netto 4,9 mln EUR (wzrost o 27,1%).

- Waluty lokalne w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech były wciąż słabe w trzecim kwartale 2009, co wpływało na poziom przychodów wyrażonych w euro za ten okres.

- W pierwszych 3 kwartałach 2009 r. przychody z działalności kinowej wzrosły rok do roku o 6,0% do 119,4 mln EUR. W samym III kw. 2009 wzrosły rok do roku o 10% do 46,3 mln EUR.

- W całej sieci Cinema City sprzedaż biletów, wsparta bardzo dobrymi produkcjami filmowymi i otwarciami nowych kin, wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2009 r. 19,4 mln szt. (wzrost o 21,7% rok do roku) oraz 7,1 mln szt., a w samym III kw. br. 7.1 mln szt. (wzrost o 20,3%). W pierwszych dziewięciu miesiącach 2009 r., w porównywalnej liczbie sal kinowych liczba sprzedanych biletów wzrosła o 12,4% rok do roku do 17,5 mln szt., a w samym III kw. 2009 r. o 14,5% rok do roku do 6,6 mln szt. Średnia cena biletu w I-III kw. 2009 r. wyniosła 4 EUR (-13,5% rok do roku), a w samym III kw. 2009 r. 4,3 EUR (-8,9% rok do roku).

-Od stycznia do września br. Spółka otworzyła 51 sal kinowych, w tym multipleksy w Pitesti, Rumunia (6 sal kinowych) oraz w Częstochowie, Polska (8 sal kinowych). Na koniec III kw. 2009 spółka prowadziła 67 multipleksów z 617 salami kinowymi (w tym 106 z projektorami cyfrowymi), w 6 krajach: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael.

- City Cotroceni w Bukareszcie (20 sal), Spółka ma zawarte umowy na wynajem pod kolejne 41 multipleksów z 423 salami kinowymi. W przyszłym tygodniu Cinema City planuje otworzyć Cinema City Bonarka w Krakowie (20 sal).

- Cinema City kontynuuje proces cyfryzacji kin. Na koniec roku w całej sieci Spółka planuje mieć ok. 150 projektorów cyfrowych. W Łodzi Spółka zainstalowała również pierwszy cyfrowy projektor w kinie IMAX, który przechodzi obecnie fazę testów.

- Budowa centrum handlowego Mall of Ruse przebiega zgodnie z planem. Spółka planuje otworzyć centrum w drugiej połowie 2010 r.

 

Rok 2009 znakomitym rokiem dla kin, które sprzedają bardzo duża liczbę biletów, szczególnie w Polsce i Izraelu. Co więcej, bieżący rok jest rekordowy dla Cinema City pod względem liczby otwarć nowych kin: 104 sale kinowe oraz 1 kino IMAX ”- mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City (CEO), największego operatora kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu.Wszystkie nasze projekty pokazują, że ludzie kochają chodzić do kina, szczególnie biorąc pod uwagę wysoki standard Cinema City w każdej dziedzinie. My tymczasem staramy się ich tak obsługiwać, by odwiedzali Cinema City jak najczęściej.”

Wyniki finansowe

W pierwszych trzech kwartałach 2009 r. przychody Cinema City wyniosły 156,0 mln EUR, (+13,2% rok do roku), z czego 119,4 mln EUR (+77%) przypadło na działalność kinową (wzrost o 6,0% rok do roku). Przychody ze sprzedaży biletów wzrosły o 4,4% do 78,0 mln EUR, ze sprzedaży napojów i przekąsek w barach kinowych o 9,2% do 24,8 mln EUR, a z reklamy kinowej o 9,0% do 16,6 mln EUR.

Liczba sprzedanych biletów wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2009 r. o 21,7% do 19,4 mln szt. Średnia cena biletu w EUR, porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego spadła o 13,5% do 4,0 EUR.

W III kw. 2009 r. przychody z działalności kinowej wzrosły o 10.0% rok do roku do 46,3 mln EUR, przy przychodach ze sprzedaży biletów rosnących o 10.9% rok do roku, które wyniosły 30,5 mln EUR, przychodach z barów kinowych w wysokości 9,8 mln EUR (+6,7% rok do roku) oraz przychodach z reklamy kinowej rosnących o 10,9% rok do roku do 6,0 mln EUR. Liczba sprzedanych biletów wzrosła o 20,3% do 7,1 mln szt., a średnia cena biletu obniżyła się o 8,9% do 4,3 EUR.

Wyraźny wzrost liczby sprzedanych biletów i wynikający z niego wzrost przychodów, Spółka osiągnęła dzięki bardzo dobrym produkcjom filmowymi, zarówno międzynarodowym jak i lokalnym, a także dzięki otwarciom nowych kin w 2009 r. (51 nowych sal kinowych), oraz w 2008 r. (94 sale).

Spadek średniej ceny biletu wyrażony w euro, po pierwszych trzech kwartałach 2009 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2008 r., był wynikiem przede wszystkim osłabienia lokalnych walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Średnie ceny biletów w walutach lokalnych wzrosły we wszystkich krajach działalności głównie ze względu na wyświetlane filmy, w tym filmy w 3D, a dodatkowo na niektórych rynkach podnieśliśmy ceny biletów.

W pierwszych dziewięciu miesiącach z działalności kinowej Spółka wypracowała 25,3 mln EUR (+7,4%) na poziomie EBITDA oraz 14 mln EUR zysku operacyjnego (+40,2%).

W pierwszych dziewięciu miesiącach Spółka osiągnęła PLN 24,9 mln przychodów z działalności na rynku nieruchomości (+194% rok do roku), które obejmowały sprzedaż udziałów Spółki w projekcie Mall of Plovdiv, w Bułgarii. Transakcja przyniosła w I półroczu 2009 23 mln EUR przychodów, a na poziomie EBITDA 10 mln EUR.

Działalność związana z dystrybucją filmów zanotowała słabszy okres, przede wszystkim przez dystrybucję w Izraelu i dystrybucję DVD na Węgrzech. Po dziewięciu miesiącach 2009 r. przychody z działalności dystrybucyjnej wyniosły 11,7 mln EUR (-29.9%). EBITDA w tym segmencie wyniosła -1.2 mln EUR, strata netto wyniosła -1,49 mln EUR. Spółka rozważa zaprzestanie dystrybucji DVD w Czechach i na Węgrzech w połowie 2010 roku.
 

Polska pozostaje największym rynkiem działalności Spółki, z 47,3-proc. udziałem w całkowitych przychodach po dziewięciu miesiącach 2009 r. Najmłodszy rynek działalności Cinema City – Rumunia (pierwsze kino otwarte w IV kw. 2007 r.) ponad dwukrotnie zwiększył swoje przychody w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy do poziomu 1,6 mln EUR. Obecnie w Rumuni działała już 5 multipleksów Cinema City, a otwarcie kolejnych 30 zaplanowane jest w nadchodzących latach. Ponad 33% wzrostu przychodów został wypracowany przez Cinema City w Bułgarii. W marcu 2009 r. Spółka otworzyła swój drugi multiplet w Bułgarii, w mieście Płowdiw.

Po trzech kwartałach 2009 r. Spółka wypracowała 34,1 mln EUR na poziomie EBITDA (+11,1%) oraz 18,5 mln EUR zysku netto (+30.3%).

W samym III kw. EBITDA była równa 9,6 mln EUR (+7,9), a zysk netto 4,9 mln EUR (+27,1).


Plany na 2009 rok

„W najbliższym tygodniu otwieramy największe kino w Polsce - Cinema City Bonarka w Krakowie, z 20 salami kinowymi. Będzie to 9-te otwarcie w tym roku, które da nam łącznie 104 nowe sale kinowe otwarte w 2009 roku oraz 1 kino IMAX” mówi Prezes Moshe J. Greidinger. „W 2010 planujemy otworzyć ponad 100 sal kinowych w czterech krajach. Negocjujemy kolejne projekty we wszystkich krajach działalności i jednocześnie kontynuujemy cyfryzację kin. Na koniec 2010 r. planujemy mieć około 200 projektorów cyfrowych. W 2010 roku będziemy mieć wiele filmów, w tym dużo produkcji 3D, międzynarodowe hity oraz obiecujące filmy produkcji krajowej”.

Obok rozwoju sieci kin, Cinema City kontynuuje działalność związaną w rozwojem projektów deweloperskich w Bułgarii.

W drugiej połowie 2010 r. planujemy otworzyć Mall of Ruse w Bułgarii. Budowa tego projektu, obecnie wynajętego prawie w połowie, przebiega zgodnie z planem. Trudne warunki na bułgarskim rynku nieruchomości spowolniają proces komercjalizacji, jednak jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie maksymalnie wykorzystać potencjał tego projektu. Wierzymy, że wraz z postępem prac, będziemy systematycznie zwiększać liczbę najemców” - dodał Prezes Moshe J. Greidinger.

Spółka Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. Sieć Spółki obejmuje 69 multipleksów z 650 salami kinowymi, w sześciu krajach działalności (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael). Spółka posiada wiążące umowy na kolejne 41 multipleksów z 423 ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.

Grupa Cinema City zatrudnia ponad 3,000 osób w 6 krajach