Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
23

lis

Podpisanie 3 umów najmu dla multipleksów Cinema City w Polsce (23 listopada 2009)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że Cinema City Poland Sp z o.o., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła umowy najmu (“Umowy”) z polskimi spółkami zależnymi spółki Plaza Centers: Kielce Plaza sp z o.o., Włocławek Plaza sp z o.o. and Toruń Plaza sp z o.o.. Umowy zostały zawarte w celu prowadzenia kin wielosalowych odpowiednio w miastach Kielce, Łódź i Toruń w centrach handlowych realizowanych przez spółki zależne Plaza Centers. Podstawowe parametry tych trzech multipleksów są następujące:

Miasto: Kielce
Nazwa centrum handlowego: Kielce Plaza
Liczba ekranów: 10
Szacowana liczba miejsc: 1 600
Szacowana powierzchnia wynajmu: 2 220 m kw
Szacowana data otwarcia: 3 kwartał 2012

Miasto: Łódź
Nazwa centrum handlowego: Łódź Plaza
Liczba ekranów: 10-12
Szacowana liczba miejsc: 2 800
Szacowana powierzchnia wynajmu: 4 170 m kw
Szacowana data otwarcia: 4 kwartał 2012

Miasto: Toruń
Nazwa centrum handlowego: Toruń Plaza
Liczba ekranów: 8
Szacowana liczba miejsc: 1 500
Szacowana powierzchnia wynajmu: 1 900 m kw
Szacowana data otwarcia: 1 kwartał 2012


Umowy najmu zostały zawarte na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

W wyniku podpisania umów Cinema City will będzie prowadzić w Polsce 36 kin wielosalowych. Kina w Łodzi i Toruniu będą drugimi multipleksami Spółki w tych miastach. Kino w Kielcach będzie pierwszym Cinema City w tym mieście.
 

Notatka prasowa