Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
18

gru

Raport bieżący nr 19/2009 r. z dnia 18 grudnia 2009 r.:Zawarcie porozumienia z Manhattan Development sp z o.o. dotyczącego umowy najmu dla kina wielosalowego w Płocku, Polska

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2007 z dnia 16 października 2007, informuje, że Cinema City Poland Sp z o.o., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła porozumienie (“Porozumienie”) z polską spółką Manhattan Development sp z o.o. („Deweloper”).

Zgodnie z Porozumieniem strony zgodnie postanowiły, że nie są już zainteresowane współpracą i najmem określonym w umowie najmu dla kina w Galerii Mosty w Płocku, Polska.

Umowa najmu zostanie bezwarunkowo rozwiązana i zakończona po wypłaceniu Spółce odszkodowania przez Dewelopera. Zgodnie z Porozumieniem Deweloper powinien zapłacić odszkodowanie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zawarcia tego Porozumienia.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 5 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.