Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
27

sty

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r. (27 stycznia 2010)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do wiadomości przewidywane daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2010r.:

1. Skonsolidowany raport roczny za 2009 r.: 15 marca 2010
2. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 miesiące kończące się         31 marca 2010.: 19 maja 2010
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2010 r. (wraz z wynikami finansowymi za 6 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 czerwca 2010): 31 sierpnia 2010
4. Skonsolidowany raport kwartalny za 9 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 września 2010 r. – 19 listopada 2010 r.