Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
24

lut

Raport bieżący nr.4/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.: Wprowadzenie 25.000 akcji nowej emisji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że w dniu 23 lutego 2010 r. zgodnie z uchwałą nr 164/2010, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadecydował co następuje:


1. zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych nr 492/2006 z dnia 6 grudnia 2006 oraz zgodnie z § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy postanawia wprowadzić do obrotu giełdowego w trybie zwykłym w dniu 26 lutego 2010 na rynku podstawowym 25.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR każda oraz


2. wprowadzenie do obrotu giełdowego tych akcji następuje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 lutego 2010 rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem NL0000687309.

 


Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z Art. 56.1.2 i Art. 56.6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.