Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
26

lut

Rejestracja 25.000 akcji nowej emisji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA (26 lutego 2010)


Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 lutego 2010 r., zgodnie z uchwałą nr 670/06 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 4 grudnia 2006 r. oraz na wniosek Spółki, w Krajowym Depozycie zarejestrowano 25.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, oznaczonych kodem NL0000687309.