Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

lut

Raport bieżący nr.5/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.: Rejestracja 25.000 akcji nowej emisji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 lutego 2010 r., zgodnie z uchwałą nr 670/06 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 4 grudnia 2006 r. oraz na wniosek Spółki, w Krajowym Depozycie zarejestrowano 25.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, oznaczonych kodem NL0000687309.


Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z Art. 56.1.2 i Art. 56.6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.