Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
12

cze

Otwarcie nowego kina Cinema City w Lublinie

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka") ma przyjemność poinformować o otwarciu w dniu 11 czerwca 2007 r. nowego kina w Lublinie.

Cinema City Lublin jest pierwszym multipleksem Spółki w tym regionie Polski. Nowoczesny 8-salowy multipleks z 1548 miejscami dla widzów znajduje się na najmowanej powierzchni w Centrum Handlowym Lublin Płaza.

Wydatki Spółki na realizację inwestycji pochodziły w przeważającej mierze ze środków własnych Spółki oraz wpływów uzyskanych w pierwszej ofercie publicznej.

Otwarcie pierwszego kina Cinema City w Lublinie oznacza wejście Spółki na nowy rynek lokalny w Polsce.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger - członek zarządu, pełnomocnik